zaloguj się   |    mapa strony   |

Rada Rodziców Szkoły

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Przewodniczący Pan Marcin Rachwał
Zastępcy Przewodniczącego Pani Barbara Cisło
   
Skarbnik Pani Paulina Kowalczyk – Stopka
   
Sekretarz Pan Paweł Krasny
Zastępca Sekretarza Pani Karolina Zielniok
   
Koordynator imprez Pani Patrycja Trybuś
Zastępcy Koordynatora Pani Iwona Janawa  
   
   
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej       Pani Agnieszka Siekacz 
Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Pani Urszula Wróblewska
  Pani Edyta Dziedzic – Chalcarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

radarodzicow_sp66@op.pl 

 

Na podany adres e-mail prosimy nadsyłać propozycje, pomysły oraz komentarze związane z działalnością szkoły. Wszystkie państwa wagi postaramy się wykorzystać do poprawy warunków nauki oraz bezpieczeństwa uczniów. Zapraszamy do współpracy.

W szczególności prosimy o kontakt przedstawicieli tzw. Trójek Klasowych oraz Delegatów. Zależy nam na dobrym przepływie informacji.

 

Nr konta Rady Rodziców:       43 1240 1444 1111 0010 0155 2734

W bieżącym Roku Szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł za semestr.  Rodzice mający dwoje lub więcej dzieci uczęszczających do SP nr 66 w Krakowie mogą wpłacać składkę tylko za jedno dziecko.


!!! Wpłat należy dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych !!!

 

Terminarz spotkań Rady Rodziców:

19.10.2017, 04.01.2018, 01.02.2018, 05.04.2018, 17.05.2018
(spotykamy się zazwyczaj o godzinie 1800)

Podane daty proszę traktować jako orientacyjne. O szczegółowych terminach będziecie Państwo informowani odpowiednio wcześniej przez wpisy w Zeszytach Ucznia. Zachęcamy do obecności przedstawicieli Trójek Klasowych na zebraniach Rady Rodziców. Chcemy, aby wszystkie decyzje podejmowane były wspólnie.

 

 


 

Biuletyn informacyjny nr 3

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacyjny nr 1

 

 

 


 

Regulamin Rady Rodziców

 

 

 

 

 
Rok szkolny 2016/2017

 

 

Biuletyn informacyjny nr 5

Biuletyn informacyjny nr 3

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacyjny nr 1

 


 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

 

 

 

 
Rok szkolny 2015/2016

 

 

Biuletyn informacyjny nr 6

Biuletyn informacyjny nr 5

Biuletyn informacyjny nr 4

Biuletyn informacyjny nr 3

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacyjny nr 1

 

 

 

 

 
Rok szkolny 2014/2015

 

Biuletyn informacyjny nr 4

Biuletyn informacyjny nr 3

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacyjny nr 1

 

 


Peryferiada - podziękowania

 


      

      

 

 

 


Podziękowanie za przygotowanie i ustawienie stojaka rowerowego

 


 

 


Podziękowania za pomoc przy układaniu paneli podłogowych w "nowej świetlicy":

 

 

 


Podziękowania za pomoc w porządkowaniu sali pod "nową świetlicę":

 

 

 

 

 
Rok szkolny 2013/14

 

Deklaracja odnowienia sali lekcyjnej:

Deklaracja

 


 

Podsumowanie finansowe Peryferiady:

Podsumowanie

 


Peryferiada 2014 - PODZIĘKOWANIA


 

 


 

Podziękowanie za udział w akcji montażu szafek i wieszaków w szatniach szkolnych:

 

A oto kilka zdjęć z akcji:


 

 


 

Podziękowanie za udział w akcji porządkowania przyszkolnych terenów zielonych:


A oto kilka zdjęć z akcji:


 


 


 

Podziękowanie za udział w realizacji zadania - "układanie paneli w Szkolnej Kulkolandii":


 

 


 

Biuletyn informacyjny nr 5

Biuletyn informacyjny nr 4

Biuletyn informacyjny nr 3

Biuletyn informacyjny nr 2

Biuletyn informacyjny nr 1

 


 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2011/2012:

Sprawozdanie

 


 

 
Rok szkolny 2014/15

 

 
Rok szkolny 2014/15