zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 określa zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. (plik do pobrania).

Zapisy do Samorządowego Przedszkola nr 23 odbywać się będą w terminie

01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Wniosek należy wprowadzić do systemu: www.formico.krakow.pl i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację w roku szkolnym 2018/2019  składają deklarację kontynuacji w terminie:

od dnia 22.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

w sekretariacie przedszkola. Druk deklaracji będzie przekazywany przez nauczycieli w grupach lub w sekretariacie. Brak złożonej deklaracji oznacza rezygnację z przedszkola!

Godziny otwarcia sekretariatu:

Pn: 700 do 1500

Śr: 700 do 1500

Czw: 730 do 1030

Pt: 1200 do 1700

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

ZAPISY DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 23
NA DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU 2018 r.

  1. Przerwę wakacyjną w samorządowych przedszkolach określa Wydział Edukacji.                                                                      
  2. Do przedszkoli na okres wakacyjny przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Po zakończeniu zapisów dzieci uczęszczających i ustaleniu liczby wolnych miejsc przyjmowane będą zapisy dla dzieci z innych przedszkoli.
  4. Zapisu dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na LIPIEC można dokonywać w sekretariacie przedszkola w dniach: 07.05.2018r. do 18.05.2018 r. 
  5. Karta zapisu dziecka na dyżur wakacyjny dostępna będzie w sekretariacie przedszkola lub u Pań wychowawczyń.  
  6. Po tym terminie zapisu będzie można dokonać tylko w miarę wolnych miejsc.
    O przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
  7. Ostateczną podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy o korzystanie z usług przedszkola w LIPCU pomiędzy rodzicem dziecka/prawnym opiekunem a dyrektorem.
  8. Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu będzie trwać od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

HARMONOGRAM PRZERW WAKACYJNYCH W SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLACH -2017/2018

 

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w związku z pismem Prezydenta Miasta Krakowa (BS-06-300.19.2017) w sprawie odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z miejskich placówek oświatowych od dnia 01.09.2017 r. opłata będzie pobierana z „dołu”, czyli za faktyczną ilość dni pobytu w placówce w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia.

Oznacza to, że za wrzesień będziecie Państwo dokonywać płatności w październiku.  

W związku z powyższym przygotowywane są aneksy do umów w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego.

Jakiekolwiek inne zmiany w umowie, w tym godziny pobytu można zgłaszać w formie wniosku do dnia 05.09.2017 r. w sekretariacie przedszkola.

Jednocześnie przypominam, że rodzice dzieci sześcioletnich, tj. urodzonych w 2011, realizujące roczne przygotowanie przedszkolne ponoszą opłatę wyłącznie z tytułu żywienia.

Od 01.09.2017 r. stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Dyrektor ZSP7

 

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń.