zaloguj się   |    mapa strony   |

Klasa IIIb

Rok szkolny 2017 - 2018

 

Wychowawczyni - pani Elżbieta Migo

 

Uczniowie:

 

1. Bednarek Oskar
2. Goryl Zuzanna
3. Groń Filip
4. Habało Julia
5. Jarecka Blanka
6. Jeż Pola
7. Kostrubiec Kajetan
8. Kowalska Alicja
9. Lodeiro Vales Maja
10. Majeran natan
11. Nowacki Jakub
12. Penpeska Paulina
13. Pieczara Amelia
14. Piejko Kamil
15. Ptak Krystian
16. Pulut Aniela
17. Witowska Milena
18. Wróblewska Katarzyna
19. Zjadewicz Wiktoria
20. Gzheletski Wladyslaw

 

Apel z okazji Konstytucji 3 maja.

 

Wiosenny koncert.

Wycieczka do Niepołomic.

 

Zebranie z rodzicami

Dnia 06.02.2018 r. odbyło się kolejne zebranie z rodzicami.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i krótkie omówienie oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zachowania za I okres roku szkolnego
3. Wypełnianie ankiety związanej z ewaluacją wewnętrzną w naszej szkole
4. Krótka pogadanka na temat bezpiecznych zabaw w czasie zimowego wypoczynku
5. Sprawy bieżące: omówienie przygotowań do wycieczek, dwudniowej do Bochni oraz do Planetaruim w Niepołomicach
6. Rozmowy indywidualne rozmowy o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu.

Elżbieta Migo


9.02.2018. Dzień otwarty szkoły. Święto Patrona.

Zabawa karnawałowa

 

Jasełka w wykonaniu zespołów teatralnych "Baju-baj" i "Skrzaty"

 

Zebranie z rodzicami

Dnia 12.01. odbyło się kolejne zebranie z rodzicami.
Przebieg spotkania:

1. Powitanie
2. Rozdanie i krótkie omówienie sprawdzianów oraz kart pracy uczniów
3. Rozmowa na temat realizowanych z uczniami w szkole programów "Krakowskie szkoły najlepiej segregują śmieci", "Chronimy dzieci", "Nie pal przy mnie, proszę".
4. Przekazanie kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
5. Poinformowanie rodziców o konkursie plastycznym na plakat "Bezpiecznie parkowanie przed szkołą" - org. przez Radę Rodziców
6. Rozdanie ulotek "Parkujesz przed szkołą? Parkuj z głową!"
7. Indywidualne rozmowy o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

Elżbieta Migo

 

Spotkanie wigilijne 22.12.2017.

 

Zabawa andrzejkowa

 

Konkurs pięknej recytacji- jesień.

 

Dzień Praw Dziecka

 

10 listopad- wycieczka do Muzeum Armii Krajowej.

Warsztaty "Orzeł Biały to nasz znak. Poznajemy polskie symbole narodowe".

 

 

Apel z okazji Święta Niepodległości

 

Korowód Świętych- 31.11.17

 

Pokaz mody odblaskowej

 

Spotkanie z aktorami Teatru Groteska

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 24 X 2017 r. odbyło się drugie spotkanie klasowe.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i omówienie sprawdzianów z edukacji wczesnoszkolnej
3. Pogadanka na temat sposobów utrwalania przez uczniów w domu tabliczki mnożenia oraz zachęcanie ich do częstego czytania wybranych książek i czasopism dla dzieci
4. Rozdanie Biuletynu Rady Rodziców SP 66
5. Krótkie omówienie przygotowań do zaplanowanych imprez klasowych i szkolnych oraz wycieczek
6. Poinformowanie rodziców o nowych zasadach odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej obowiązujących od 2 XI 2017 r.
7. Indywidualne rozmowy o zachowaniu i postępach uczniów w nauce

Elżbieta  Migo

 

16 październik- wycieczka do Jaskimi Wierzchowskiej.

 

Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 12.09.2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie
2. Zapoznanie Rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych edukacji i z zachowania w kl. III
3. Składanie deklaracji uczestniczenia dzieci w akcjach: "Mleko w szkole", "Owoce w szkole"
4. Przedstawienie propozycji wyjść i wycieczek w I półroczu roku szkolnego
5. Przekazanie rodzicom planowanych lektur w kl. III
6. Przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu uczniów w drodze do szkoły i domu
7. Wybór trójki klasowej:


p. Magdalena Ptak
p. Maria Penpeska
p. Teresa Kostrubiec

Elżbieta Migo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2016 - 2017

 

Wychowawczyni - pani Elżbieta Migo

 

 

Uczniowie:

1. Bednarek Oskar
2. Borowiec Milena
3. Goryl Zuzanna
4. Groń Filip
5. Habało Julia
6. Jarecka Blanka
7. Jeż Pola
8. Kostrubiec Kajetan
9. Kowalska Alicja
10. Lodeiro Vales Maja
11. Majeran Natan
12. Nowacki Jakub
13. Penpeska Paulina
14. Pieczara Amelia
15. Piejko Kamil
16. Pulut Aniela
17. Wróblewska Katarzyna
18. Zjadewicz Wiktoria
19. Witowska Milena

 

Zielona Szkoła w Porębie Wielkiej

 

Stoisko promujące jedzenie kaszy podczas Peryferiady

 

Zebranie  z Rodzicami

Dnia 16.05.2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie klasowe.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie
2. Omówienie przygotowań do wyjazdu na "zieloną szkołę" do Poręby Wielkiej
3. Wypełnianie anonimowej  ankiety dotyczącej programu "Szkoła promująca zdrowie"
4. Rozmowa na temat przygotowań do Peryferiady Skotnickiej
5. Rozdanie i omówienie sprawdzianów oraz kart pracy uczniów
6. Indywidualne rozmowy o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

Wszystkim Rodzicom
dziękuję za dobrą współpracę
w mijającym roku szkolnym
oraz życzę udanych i bezpiecznych wakacji

Elżbieta Migo

 

 

Wycieczka do Gruszowa

 

Dzień Ziemi

 

Akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja

 

Misterium Wielkanocne

 

 

Dzień Marchewki

 

Dzień kultury angielskiej

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 29 III 2017 r. odbyło się kolejne zebranie z Rodzicami.
Przebieg spotkania:
1. Odczytanie Listu p. Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w MEN dotyczącego zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych
- rozdanie najważniejszych informacji o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie
2. Prezentacja multimedialna pt. "Smog" i zaproszenie do konkursu "Ogrodnik roku"
3. Rozdanie i krótkie omówienie sprawdzianów i kart pracy dzieci
4. Wypełnianie przez Rodziców ankiety dotyczącej wspomagania rozwoju uczniów w związku z dokonywaną w szkole ewaluacją wewnętrzną
5. Przekazanie kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
6. Zgłaszanie propozycji nauki  drugiego obcego języka w przyszłym roku szkolnym
7. Sprawy bieżące: wyjście do kina, wycieczka do Gruszowa, wyjazd do Poręby Wielkiej

Elżbieta Migo

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Uroczystości przy grobie patrona szkoły- E. Dembowskiego, rocznica wybuchu Powstania Krakowskiego.

 

 

 

Zabawa karnawałowa

 

 

 

Szkolne kolędowanie

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 24 I 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Rozdanie i omówienie ocen opisowych z poszczególnych edukacji za I okres roku szkolnego 2016/2017
2. Przekazanie kolejnego Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
3. Krótkie omówienie sprawdzianów i kart uczniów
4. Pogadanka na temat "Bezpieczne zabawy na śniegu w czasie ferii"
5. Podziękowanie Rodzicom za zaangażowanie w życie klasy w I okresie roku
6. Indywidualne rozmowy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu ich w szkole.

Elżbieta Migo

 

Wigilijny koncert kolęd

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 13 XII 2016 odbyło się kolejne zebranie klasowe.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i omówienie sprawdzianów i kart pracy uczniów
3. Przekazanie kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
4. Sprawy bieżące: akcja "Zima w mieście", przygotowania do Wigilii Klasowej
5. Indywidualne rozmowy o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu

 

Wszystkim Rodzicom
dużo zdrowia i pomyślności
 w Nowym Roku
życzy

Elżbieta Migo

 

Zatorlandia

 

Andrzejki

 

 

 

 

Udział w akademii z okazji Święta Niepodległości

 

 

Wycieczka do fabryki bombek świątecznych w Bęble.

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 25 X 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i omówienie sprawdzianów oraz kart pracy z poszczególnych edukacji.
3. Rozmowa na temat przygotowań do przeglądu teatrzyków, wycieczek do Zatora i Bębła oraz do akcji "Kino za baterie"
4. Przekazanie i krótkie omówienie Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców nr 1
5. Przypomnienie Rodzicom o bezpiecznym parkowaniu samochodów przy szkole.
6. Rozmowy indywidualne o zachowaniu i postępach uczniów w nauce

Elżbieta Migo

28.10.2016. Korowód Wszystkich Świętych

 

 

W klasie


Zebranie z Rodzicami

Dnia 13  I X 2016 r. odbyło się pierwsze klasowe spotkanie.
Przebieg zebrania:
1. Zapoznanie Rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych edukacji                            i z zachowania w kl. II oraz z j. angielskiego, zajęć komputerowych i religii.
2. Przedstawienie propozycji wyjść i wycieczek z dziećmi w I półroczu.
3. Przekazanie Rodzicom planowanych lektur w kl. II
4. Przypomnienie o bezpiecznym zachowaniu się dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły.
5. Wypełnianie deklaracji uczestniczenia uczniów w akcjach: "Owoce w szkole", "Mleko w szkole".
6. Wybór rady Rodziców:

p. Maria Penpeska
p. Teresa Kostrubiec
p. Marcin Bednarek

Elżbieta Migo

 

 

 

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2015 - 2016

 

 

1. Bednarek Oskar

2. Borowiec Milena

3. Goryl Zuzanna

4. Groń Filip

5. Habało Julia

6. Jarecka Blanka

7. Jeż Pola

8. Kostrubiec Kajetan

9. Kowalska Alicja

10. Lishchenko Wadim

11. Lodeiro Vales Maja

12. Majeran Natan

13. Nowacki Jakub

14. Penpeska Paulina

15. Pieczara Amelia

16. Piejko Kamil

17. Pulut Aniela

18. Wróblewska Katarzyna

19. Zjadewicz Wiktoria

 

 

Wycieczka do wioski indiańskiej w Szczyrzycu

 

Wycieczka do Wygiełzowa

 

Wycieczka do pizzerni z okazji Dnia Dziecka

 

W parku Jordana

 

Warsztaty ekologiczne

 

Dzień Ziemi

 

Nagroda w konkursie fotograficznym

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 10.05.2016 r. odbyło się ostatnie zebranie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i omówienie sprawdzianów i kart uczniów
3. Rozmowa na temat przygotowań do peryferiady oraz zaplanowanych wycieczek
4. Przypomnienie Rodzicom o możliwości korzystania z dziennika elektronicznego
5. Rozdanie i krótkie omówienie kolejnego Biuletynu Rady Rodziców
6. Indywidualne rozmowy o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu

Wszystkim Rodzicom
dziękuję za pracę
na rzecz klasy i szkoły
w mijającym  roku szkolnym

Elżbieta Migo

 

Misterium paschalne

 

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 15.03.2016 r. odbyło się kolejne zebranie.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie
2. Krótkie omówienie sprawdzianów i kart pracy uczniów
3. Prezentacja multimedialna "Wpływ czytania na rozwój dziecka"
4. Rozdanie kolejnego Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
5. Poinformowanie Rodziców o działaniu w szkole systemu monitoringu
6. Sprawy bieżące: dyżury nauczycieli w przerwie świątecznej, wyjścia do kina i teatru, wyjazd na  "zieloną szkołę" i wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego
7. Indywidualne rozmowy o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

Wszystkim Rodzicom
Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych
życzy


Elżbieta Migo

 

 

 

Zajęcia z robotyki.

 

Muzeum Archeologiczne.

 

 

Nasi ulubieni poeci.

 

Dzień Patrona i Dzień Otwarty

 

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

 

 

 

Zabawa karnawałowa

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 12.01. 2016r. odbyło się kolejne zebranie z rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Krótkie szkolenie na temat korzystania z Dziennika Elektronicznego
2. Poinformowanie Rodziców o możliwości korzystania z e-podręcznika
3. Rozdanie i omówienie oceny opisowej za I okres
4. Udzielenie informacji o Szkolnej Kasie Oszczędnościowej
5. Przekazanie kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców
6. Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej
7. Sprawy bieżące: wycieczka do Wieliczki, Dzień Babci i Dziadka, Zima w szkole
8. Rozmowy indywidualne

Wszystkim Rodzicom i Uczniom
zdrowego i bezpiecznego wypoczynku
w czasie ferii
życzy


Elżbieta Migo

22.12.2015. Jasełka i wigilia klasowa.

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 8 XII odbyło się kolejne zebranie z rodzicami.
Przebieg spotkania:
1. Powitanie
2. Rozdanie Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców nr 3
3. Krótkie omówienie programu edukacyjnego dla pierwszoklasistów pt. "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
4. Sprawy bieżące: przygotowania do Wigilii Klasowej, wyjazd do teatru, odrabianie zadań domowych.

Wszystkim Rodzicom
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym Roku
życzy

Elżbieta Migo

 

Mikołajki

 

Teatr Narodowy

 

Budowle z klocków

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

20.11.15. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

Udział w akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

W klasie

 

Konkurs o ruchu drogowym

 

Pierwsza pomoc

Dnia 30 X 2015 r. uczniowie naszej klasy uczestniczyli w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy chorym i poszkodowanym.

 

Nasze bezpieczeństwo

Dnia 29 X 2015 r. w naszej szkole odbył się Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym  dla klas pierwszych.
Z naszej klasy wyróżnienie otrzymali: Blanka Jarecka, Natan Majeran, Wadim Liszczenko.

Gratulujemy!

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 27 X odbyło się kolejne spotkanie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie
2. Rozdanie i krótkie omówienie Biuletynu Informacyjnego Rady Rodziców nr 2
3. Rozmowa nt. przygotowań do imprez i wyjść klasowych oraz szkolnych: mikołajki, andrzejki, przegląd teatrzyków, wyjście do Teatru "Groteska" i wycieczka do Wieliczki
4. Krókie przedstawienie regulaminu konkursu edukacyjnego "W Kraina Tauronka"
5. Pogadanka na temat "Jak skutecznie pomagać dzieciom przy odrabianiu zadań domowych i w przygotowaniach do zajęć szkolnych"
6. Rozmowy indywidualne o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

Elżbieta Migo

 

Ślubowanie klas pierwszych - 14.10.2015

Ślubuję uroczyście:

- wypełniać sumiennie obowiązki ucznia,
- uczyć się pilnie,
- być dobrym kolegą,
- dbać dobre imię swojej klasy i szkoły,
- dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom,
- swoim zachowaniem i nauką sprawiać im radość,
- ślubuję być dobrym Polakiem i godnie służyć Ojczyźnie.

 

zdjęcia: https://www.dropbox.com/sh/6wezka4uqv4yx0o/AABbS9RjUx9Q29CJQSS_0aI8a?dl=0

 

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim - bezpieczeństwo na drodze.

 

Zebranie z Rodzicami

Dnia 8 IX 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie z Rodzicami.
Przebieg zebrania:
1. Powitanie Rodziców
2. Zapoznanie z kryteriami oceniania z zachowania oraz edukacji wczesnoszkolnej,
j. angielskiego, zajęć komputerowych w kl. I w roku szkolnym 2015/2016.
3. Omówienie podziału godzin i przygotowanie uczniów do zajęć (podręczniki, ćwiczenia, zeszyty).
4. Przedstawienie planu wychowawczego dla kl. I B
5. Wybór Rady Rodziców: p. Katarzyna Nowacka, p. Teresa Kostrubiec, p. Maria Penpeska
6. Sprawy bieące - omówienie przygotowań do ślubowania kl. I

Elżbieta Migo