zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje

 


 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 podaje terminy swojego dyżuru w roku szkolnym 2017-2018:

  • poniedziałek 12.00 – 13.30
  • czwartek 14.00 – 15.30

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 zaprasza na swój dyżur w roku szkolnym 2017-2018 we wtorki w godzinach 14.00 – 15.30.

 

 

 

 


2017/2018

 

 


 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego

 

 


 

UBEZPIECZENIE

 

Informujemy w porozumieniu z Radą Rodziców, że Szkoła i Przedszkole nie będą w żaden sposób pośredniczyć w ubezpieczeniach uczniów. Rodzicom zainteresowanym ubezpieczeniem przedstawiamy poniżej ofertę do indywidualnego wykorzystania.

 

Ubezpieczenie - oferta

 

 


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017 – 2018

 

12 września 2017 r.

17.00 – Spotkania organizacyjno – informacyjne wychowawców z rodzicami klas IV – VII  

18.00 – Spotkania organizacyjno – informacyjne wychowawców z rodzicami klas I – III 

 

24 października 2017 r.

17.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VII a następnie spotkanie rodziców klasy VII z dyrekcją

18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

 

9 stycznia 2018 r.

17.00– Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VII

17.30 – Spotkanie rodziców klas I – III z dyrekcją a następnie zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

 

6 lutego 2018 r.

17.00 – Podsumowanie wyników pierwszego półrocza w klasach IV – VII

18.00 – Podsumowanie wyników pierwszego półrocza w klasach I – III

 

10 kwietnia 2018 r.

17.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas IV – VII a następnie spotkanie rodziców klas IV – VI z dyrekcją

18.00 – Zebrania wychowawców z rodzicami klas I – III

 

22 maja 2018 r.

17.00 – Omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji klas IV – VII

18.00 – Omówienie przewidywanych wyników klasyfikacji klas I – III

 

 

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

 

01.12.17. - piątek – Przegląd Teatrzyków Szkolnych

22.12.17 - piątek – Spotkanie Opłatkowe

30.04.18 - poniedziałek,

02.05.18 - środa,

04.05.18 - piątek

15.06.18 - piątek - szkolenie nauczycieli.

 

 


 

 

 

 


Obiady:

Zasady zamawiania posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Krakowie w roku szkolnym 2016/2017

Wytyczne - alergie

 

 


 

Wyprawka dla ucznia klasy I